Kala Kiełbasińska
Born in 1993 in Warsaw / Poland.
I graduated from the University of Warsaw with a degree in photography.
I specializes in press, advertising and publishing photography.

Kala Kiełbasińska
Urodziłam się w 1993 w Warszawie / Polska.
Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku fotograficznym.
Specjalizuje się w fotografii prasowej, reklamowej i wydawniczej.